Trackpore Technology

كمپاني Trackpore Technology از گروه معظم Rusnano كشور روسيه ، پيشرو در كاربرد تكنولوژي نانو در علم پزشكي بوده و با سرمايه گذاري كلان در R&D و توليد فيلترهاي غشايي نانو ونيز دستگاه هاي پيشرفته مربوطه تحولي شگرف در امر پلاسمافرز و بالاخص آفرزيس (پلاسمافرز درماني ) بوجود آورده و در حال توسعه روزافزون آن مي باشد.

برند Hemofenix در دستگاه ها و Rosa در فيلترهاي غشايي نانو از توليدات اين كمپاني مي باشد .